Home Werkvelden

Werkvelden

Gebouw(her)indeling

Adecs realiseert een optimaal indelings- of verhuisplan waarbij, binnen de fysieke en efficiency randvoorwaarden, wordt voldaan aan uw wensen.

Lees verder
Stedelijke herstructurering

Adecs biedt meerdere belanghebben-den inzicht in de gevolgen van her-structureringsplannen waardoor snel varianten kunnen worden gemaakt, beoordeeld en geoptimaliseerd.

Lees verder
Locatiekeuze

Adecs zorgt voor een optimale locatiekeuze door o.a. een integrale afweging van ruimtelijke, logistieke, economische randvoorwaarden en gebiedskenmerken.

Lees verder
Monitoring

Met monitoringssystemen van Adecs houdt u grip op de voortgang van ontwikkelingen en worden noodzakelijke ingrepen tijdig gesignaleerd.

Lees verder
Ruimtelijke herinrichting

Adecs ondersteunt partijen bij het maken van kwalitatief hoogwaardige en breed gedragen plannen met aanvaardbare financiŽle risico's.

Lees verder
Planeconomie

Adecs levert instrumenten waarmee financiŽle gevolgen van ruimtelijke plannen inzichtelijk worden gemaakt en kunnen worden geoptimaliseerd.

Lees verder
 
design Yuna.nl