Home Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer


De vorm en inhoud van deze website is door Adecs BV met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is Adecs BV hiervoor niet aansprakelijk.

Bezoekers en/of gebruikers van de website van Adecs BV (www.adecs.nl) kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Adecs BV aangeboden informatie. Adecs BV is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van Adecs BV.

De website van Adecs BV is uitsluitend bedoeld als naslagwerk. De informatie op de Adecs-website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Copyright


Ten aanzien van alle informatie en artikelen op deze website behoudt Adecs BV zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor.

Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, audio- en beeldmateriaal) van deze website, zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van Adecs BV, is niet toegestaan.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de Adecs-website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.


 
design Yuna.nl