Home Projecten Urban Decision Room Waalhaven Oost

Urban Decision Room Waalhaven Oost

In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de TU Delft is een Urban Decision Room gemaakt waarmee de beslissingssituatie van de herinrichting van Waalhaven Oost in het gebied Stadshavens (gemeente Rotterdam) gesimuleerd kan worden. De Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam is hierbij nauw betrokken geweest. Adecs heeft deze pilot vanuit haar expertises en praktijkervaring begeleid. De UDR Waalhaven is een toepassing van de Advandced Decision Room PLUS.

Het gebied Waalhaven Oost is een bedrijfsterrein rond een haven, waar verschillende bedrijven zijn gevestigd en dat deels moet worden geherstructureerd. In de decision room zijn zeven partijen gedefinieerd:

  • De dienst stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam
  • Het Havenbedrijf Rotterdam N.V., eigenaar van de grond
  • Een projectontwikkelaar
  • Een vertegenwoordiger van havengerelateerde bedrijvigheid
  • Een in de Waalhaven Oost gevestigd bedrijf dat veel milieuhinder veroorzaakt
  • Een vertegenwoordiger van hoogwaardige bedrijvigheid
  • Een in de Waalhaven Oost gevestigd bedrijf

Iedere partij behartigt zijn eigen belangen en kan voortdurend zien hoe zijn opstelling van invloed is op de mogelijke herinrichting van het gebied.
Het Havenbedrijf wil bijvoorbeeld zijn gronden zoveel mogelijk verhuren, maar wil aan die verhuur wel zoveel mogelijk verdienen. De huurprijs voor de grond is echter medebepalend voor het besluit van potentiele huurders om zich daar daadwerkelijk te willen vestigen. Als de potentiele huurders die prijs te hoog vinden, gaan ze ergens anders naar toe. Het Havenbedrijf zal dus voor zichzelf moeten bepalen wat ze er voor over heeft om potentiele huurders aan zich te binden; de potentiele huurders moeten voor zichzelf duidelijk krijgen wat ze er voor over hebben om in de Waalhaven te gaan zitten. De UDR Waalhaven Oost stelt partijen in de gelegenheid die afweging te maken binnen de context van het totaal aan belangen dat speelt.

De UDR Waalhaven is inmiddels door verschillende groepen deelnemers getest. Steeds weer blijkt dat met de room een omgeving gecreeerd kan worden, waarin partijen bereid zijn om dat zoekproces in te gaan. Binnen de kortste keren zetten modeluitkomsten partijen aan tot het aftasten en via onderhandeling beinvloeden van elkaars standpunten. Zelfs in 'spelsituaties', waarin deelnemers slechts de rol van een van de partijen aannnemen, komt dit mechanisme direct op gang en leidt het voor de partijen binnen een paar uur tot het vereiste inzicht om een bevredigende afweging te kunnen maken.

 
design Yuna.nl