Home Projecten Ruimte voor duurzame economie rond Harlingen

Ruimte voor duurzame economie rond Harlingen

Doel van het project
Komen tot concrete afspraken tussen vertegenwoordigers van milieuorganisaties en het bedrijfsleven.

Opdracht
Ondersteuning van het proces van concretisering van informatie ten behoeve van gerichte besluitvorming. In samenwerking met Noordplan BV en in aansluiting op de Community-Visioning-Methode (Opdracht: Kamer van Koophandel Friesland).

Deelnemende partijen

 • Harlingen Seaport Business Association
 • Kamer van Koophandel Friesland
 • Harlingen Ondernemersvereniging
 • Ondernemersvereniging Noordwest Friesland
 • VNO-NCW Noord
 • Friese Milieu Federatie
 • gemeente Harlingen
 • Wetterskip Fryslan
 • provincie Friesland

Proces
Het project was georganiseerd rond twee conferenties met deelnemende partijen. In de eerste conferentie zijn de standpunten en randvoorwaarden verzameld en besproken. Deze zijn geconcretiseerd en verwerkt tot voorstellen voor afspreken tussen de verschillende partijen. In de tweede conferentie zijn deze voorstellen gepresenteerd en verwerkt tot gezamenlijke acties en maatregelen. Deze zijn officieel aan de betreffende Gedeputeerde van de provincie Friesland aangeboden.

Resultaten
Uit het einddocument:"Milieuorganisaties en bedrijfsleven hebben zich in dit project ingespannen om een gezamenlijke basis te vinden voor een duurzaam, economisch ontwikkelingsperspectief voor Harlingen. Daarin zijn ze naar hun eigen oordeel in verregaande mate geslaagd. Uiteraard blijven er naast de gemeenschappelijke standpunten die in deze notitie worden verwoord ook verschillen van inzicht bestaan. Die worden met deze notitie niet onder tafel geveegd, maar zullen bij de realisering van de voorstellen van tijd tot tijd besproken moeten worden in de gremia die daarvoor het meest zijn aangewezen. In dit project is in elk geval aangetoond dat er in constructief overleg het nodige bereikt kan worden waarmee niet alleen de organisaties zelf, maar ook die voor economische ontwikkeling verantwoordelijke overheden en bedrijfsleven hun voordeel kunnen doen."

Inbreng Adecs
 1. Doelenboek: groeidocument met geconcretiseerde doelstellingen en randvoorwaarden van bedrijfsleven en milieuorganisaties.
 2. Analyse van de vraagstelling en voorstellen voor gezamenlijke acties en maatregelen.
 3. Verkennende kosten-batenanalyse over de uitbreiding van de zeehaven Harlingen met behulp van een locatiekeuzemodel.


 
design Yuna.nl