Home Projecten Urban Decision Room Westlandse Zoom

Urban Decision Room Westlandse Zoom

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met de vakgroep Bouwinformatica van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft heeft Adecs een Urban Decision Room (UDR) gemaakt waarmee de keten van besluiten betreffende de woningbouwproductie in de Westlandse Zoom gesimuleerd kan worden. Aanleiding hiervoor was een bijeenkomst bij de provincie met diverse corporaties en ontwikkelaars over de versnelling van de woningproductie in Zuid-Holland. Daar werd voorgesteld een proef met een Urban Decision Room te doen voor de Westlandse Zoom.
De UDR Westlandse Zoom is een toepassing van de Advanced Decision Room.

De Westlandse Zoom is een gebied van ruwweg 250 ha waarin tot 2020 de bouw van ca. 3100 woningen gepland is. De betrokken overheden (de gemeenten Den Haag en Westland en het stadsgewest Haaglanden) hebben hiervoor gezamenlijk een convenant getekend. De daadwerkelijke ontwikkeling stagneert echter doordat de uitvoerende partijen (corporaties en bouwbedrijven) het niet eens zijn met het in het convenant overeengekomen bouwprogramma.

Het model van de UDR Westlandse Zoom is opgebouwd vanuit het bestaande convenant en openbare stukken van verschillende overheden. Dat wil zeggen dat op basis van deze informatie de doelen en randvoorwaarden zijn achterhaald die ten grondslag hebben gelegen aan het overeengekomen bouwprogramma (locaties, type woningen, gewenst woonmilieu, dichtheden, grondprijzen, etc.). Deze doelen en randvoorwaarden zijn vervolgens verwerkt tot een optimalisatiemodel, waarmee binnen de gegeven randvoorwaarden optimale oplossingen berekend kunnen worden.

Het model is zo gemaakt, dat iedere partij zijn eigen specifieke waarden aan de verschillende doelen en randvoorwaarden kan meegeven en kan laten optimaliseren. Door de invoer en het resultaat van iedere partij tegelijkertijd weer te geven, wordt direct duidelijk in hoeverre het resulterende bouwprogramma van de ene partij zich verhoudt tot de randvoorwaarden van de andere partijen.

In het kader van het experiment heeft op 22 juni 2006 een interactieve workshop UDR Westlandse zoom plaatsgevonden. Hieraan deden vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen mee (de bouwbedrijven Bouwfonds en Heijmans Vastgoed, de corporatie HaagWonen en de gemeente Westland).
Uit de ervaringen van de deelnemers met de Urban Decision Room kon worden geconcludeerd dat het daadwerkelijk mogelijk is om door middel van interactieve groepssimulaties in een Urban Decision Room, de voor de betrokken partijen cruciale stuurvariabelen in de keten van besluiten snel en inzichtelijk op te sporen en bespreekbaar te maken. Het werken met een Urban Decision Room voorkomt lange discussies over interpretaties, waardoor tijd vrij komt voor gerichte onderhandeling over concrete oplossingsmogelijkheden. De deelnemers in de workshop schatten deze tijdwinst al gauw op een jaar.

Op grond van deze resultaten beraadt de provincie Zuid-Holland zich inmiddels over de ontwikkeling van een Urban Decision Room ten behoeve van een ander, eveneens stagnerend woningbouwproject.

 
design Yuna.nl