Home Historie

Historie

Ontstaansgeschiedenis
Adecs bv bestaat sinds 1984. Het ontstaan van ons bedrijf is het gevolg van ontwikkelingen in stedenbouwkundig onderzoek in het begin van de jaren '70.

Fundamenteel onderzoek als basis
Stedenbouwkundig onderzoek naar ontwerp- en planningmethoden was in die tijd nieuw in Nederland. Diverse pogingen in het buitenland om ruimtelijke-ordeningsproblemen met wetenschappelijke methoden aan te pakken waren voor een aantal medewerkers en studenten aan de Faculteit Bouwkunde van de toenmalige TH Delft, aanleiding om te onderzoeken of de methodische basis van het ruimtelijk ontwerpen en plannen zou kunnen verbeteren met verworvenheden uit de zogenaamde formele wetenschappen (wiskunde, logica en systeemleer). De conclusie van dit onderzoek versterkte de gedachte dat door toepassing van (normatieve) wiskundige modeltechnieken een bijdrage kon worden geleverd aan de oplossing van bepaalde besluitvormingsproblemen binnen de ruimtelijke ordening.

Praktijktoepassingen
Toepassing van wiskundige modeltechnieken in de praktijk vereiste echter niet alleen onderzoek naar de technische mogelijkheden ervan, maar ook naar de wijze waarop deze technieken ingepast zouden kunnen worden in complexe besluitvormingssituaties. Bestudering van onderdelen van de bestuurskunde, sociologie, politicologie en economie hebben eind jaren '70 geleid tot een methode waarmee een koppeling kon worden gelegd tussen techniek en sociaal-maatschappelijke probleemomgeving. Uit die tijd stamt ook het boek 'Ontwerp- en planningmethodologie voor stedebouwkunde en ruimtelijke planning' deel 1 (De omgeving van methoden) en deel 2 (Doelen en middelen), in 1982 uitgegeven bij de Delftse Universitaire Pers.

De methode (de OPM-doelverwerkingsmethode waarop de Adecs-methode is gebaseerd) kon alleen getest worden door daadwerkelijke deelname aan besluitvormingsprocessen. In de jaren '80 zijn daarom samenwerkingsverbanden met gemeenten en provincies gesloten waarbinnen verschillende experimenten zijn gedaan. De conclusie van deze experimenten was dat de methode wel degelijk aansloot op de behoeften van de praktijk. In de jaren daarna is de methode verder ontwikkeld en veelvuldig toegepast binnen de ruimtelijke ordening, maar ook op vele andere terreinen.

 
 
design Yuna.nl