Home Voor wie? Stadsdeel Amsterdam Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord kent een diversiteit aan wijken, waaronder een aantal gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Adecs heeft in het kader van herstructureringen van deze wijken, het stadsdeel al bij verschillende vragen kunnen helpen, varierend van grondexploitaties, convenantsberekeningen en BLVC-plannen.
- BLVC De Bongerd
- Herstructurering Nieuwendam en De Banne
- Herstructurering Shell-terrein
- Panorama-Noord (over de Noordelijke IJ-oevers)

Toegelichte projecten

Stadsdeel Amsterdam-Noord
 
 
design Yuna.nl