Home Voor wie? Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Adecs voert al vanaf het begin van haar bestaan projecten uit voor de Provincie Zuid-Holland, vooral voor het bureau dat zich bezighoudt met bouwen en wonen. In de tijd van de woningbouwcontingentering maakte de provincie gebruik van een afwegingsmodel van Adecs, en ook voor andere onderdelen van de woningbouwprogrammering en bestemmingsplanregistratie zijn systemen ontwikkeld waar de provincie nog steeds gebruik van maakt.
De meest recente projecten die zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn:

  • Strategie voor de regionale ontwikkeling van het knooppunt Leiden Noord.
  • Systeem ten behoeve van de Implementatie Verstedelijkingsprogramma Zuid-Holland (IVZ)

 
design Yuna.nl