Home Voor wie? Pojectbureau Westlandsezoom

Pojectbureau Westlandsezoom

Adecs heeft vanaf het begin van de integrale planontwikkeling voor het Westland aan de planvorming bijgedragen. Eerst aan het Integraal ontwikkelingsplan 2010 (IOPW) daarna aan het Westlands Exploitatie- en Planningsraamwerk (WEB), het Meerjaren Investerinsplan (MIP) en tenslotte aan de plannen voor de Westlandse Zoom. Op dit moment wordt Adecs af en toe ingeschakeld door het projectbureau Westlandse Zoom, dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de plannen.

Toegelichte projecten

Gemeente Westland
 
 
design Yuna.nl