Home Werkvelden Stedelijke herstructurering

Stedelijke herstructurering

Ontwikkelingsprojecten in de ruimtelijke ordening zijn complexe processen waarbij een groot aantal partijen met uiteenlopende belangen betrokken zijn. Bij stedelijke herstructurering komt daar nog bij dat die projecten ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de huidige gebruikers van het gebied en vaak relatief hoge kosten met zich meebrengen. Dat maakt die projecten extra complex.

Stedelijke herstructurering speelt zich op alle schaalniveaus af. Het kan gaan om een totale herstructurering van grote, voormalige havencomplexen of bedrijventerreinen, maar ook om de renovatie of upgrading van een verouderde woonwijk of -buurt.

Producten

Delft wil wat maken van Schieoevers

Meer arbeidsintensieve bedrijven, een jachthaven en horeca bij de nieuwe haven en verplaatsing van afvalverwerkingsbedrijf Sita. De gemeente Delft heeft grote plannen voor bedrijventerrein Schieoevers dat een leuk modern terrein moet worden, zegt wethouder Rik Grashoff van ruimtelijke ordening.

Delftse Post, 23-10-2005
Herstructurering (foto: M. van Schijndel)Rotterdam: Stadshavens

Documenten

 
 
design Yuna.nl