Home Werkvelden Locatiekeuze

Locatiekeuze

De problematiek van locatiekeuze gaat over de vraag: "Waar kunnen nieuwe (ruimtelijke) activiteiten het best plaatsvinden?" Bij het maken van zo'n keuze komen tal van -vaak tegenstrijdige- belangen naar voren, die allemaal liefst maximaal gehonoreerd willen worden: bereikbaarheid, leefbaarheid, werkgelegenheid, milieubehoud, etc. etc.

Daarnaast kunnen bij iedere locatiekeuze ook specifieke factoren een rol spelen, die het vraagstuk ingewikkelder maken:

  • veel mogelijke plekken, of binnen een gegeven plek veel mogelijkheden
  • grote hoeveelheid (onsamenhangende) informatie
  • behoefte aan inzicht in mogelijke keuzes
  • breed draagvlak vereist
  • politiek of bestuurlijke omgeving vereist controleerbaar, transparant proces
  • MER-verplichting; meest milieuvriendelijke- en voorkeursalternatief moeten kunnen worden aangetoond 
design Yuna.nl