Home Werkvelden Ruimtelijke herinrichting

Ruimtelijke herinrichting

In en om een stad is sprake van een constante zoektocht naar ruimte. Daar de behoefte aan grond voor de agrarische sector de laatste jaren sterk is afgenomen komen gebieden vrij om te worden benut voor nieuwe combinaties van stedelijke, recreatieve en natuur-landschappelijke functies.
Het werkveld 'Ruimtelijke herindeling' omvat de fysieke en functionele verandering van ruimtelijke gebieden rondom de stad. Het realiseren van dit soort ontwikkelingen zijn complexe processen waarbij een groot aantal partijen met uiteenlopende belangen betrokken is. Vaak gaat het daarbij om grootschalige projecten, het verkrijgen van breed gedragen plannen van een hoogwaardige stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit en dit alles met een aanvaardbaar financieel risico.

Producten

Gebiedsontwikkeling zonder morren

Overheden, projectontwikkelaars, financiers, bedrijven en pressiegroepen. Door de uiteenlopende wensen van diverse belanghebbenden kunnen emoties hoog opspelen bij gebiedsontwikkeling. "Wensen van alle stakeholders worden door de overheid wel verzameld, maar daarna weet eigenlijk niemand hoe je daar systematisch mee om moet gaan. Vaak draait het erop uit dat een goeroe wordt ingehuurd die mag zeggen hoe het moet. Het einde van het liedje is dat we genoegen moeten nemen met een project waarvan alle partijen zich afvragen waarom dat nou weer uitgevoerd moet worden."

Het Financieele Dagblad, 07-05-2007
Water en stad
 
 
design Yuna.nl