Home Projecten

Onze projecten

Workshop Integrale gebiedsontwikkeling
werkveld: ruimtelijke herinrichting

In opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is een Workshop gegeven waarin onderzocht is of de samenwerking van gemeente en corporaties in een Urban Decision Room nut heeft

Lees verder
Draaiboek ontwikkeling Technopolis in Delft
werkveld: logistiek draaiboek

Met het draaiboek wordt de ontwikkeling van het bedrijventerrein Technopolis door middel van kaarten in periodes inzichtelijk gemaakt.

Lees verder
Indelings- en verhuisplan DNB (Amsterdam)
werkveld: gebouw(her)indeling

Voor De Nederlandsche Bank zijn twee optimalisatiemodellen ontwikkeld: een gebouwindelingsmodel en een model voor een optimaal verhuisplan.

Lees verder
Vindecs en de Koninklijk Bibliotheek

Implementatie en vulling van Vindecs bij de Koninklijke Bibliotheek

Lees verder
Tekenen & Rekenen met Almere Oostkavels
werkveld: ruimtelijke herinrichting

Bouwvolumestudie en financieel inzicht van binnenstedelijk project in Almere.

Lees verder
Zorgcentrum in Schollevaar (Capelle a/d IJssel)
werkveld: locatiekeuze

Voorbeeldproject over de locatiekeuze van een nieuw zorgcentrum in de wijk Schollevaar in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Lees verder
Planexploitatie herzieningen Gemeente Vlissingen
werkveld: planeconomie

In de gemeente Vlissingen worden de planexploitaties twee keer per jaar herzien. Adecs heeft in korte tijd voor 18 lopende projecten de planexploitaties geactualiseerd.

Lees verder
Urban Decision Room Westlandse Zoom
werkveld: ruimtelijke herinrichting

Experiment met een Advanced Decision Room voor de woningbouwproductie in de Westlandse Zoom.

Lees verder
Afwegingsmodel RDM-terrein haven Rotterdam
werkveld: ruimtelijke herinrichting

In opdracht van het Havenbedrijf maakt Adecs een model waarmee een afweging kan worden gemaakt tussen inrichting, bereikbaarheid en gebruik.

Lees verder
Afwegingsmodel herstructurering Amsterdam Noord
werkveld: ruimtelijke herstructurering

In opdracht van Woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam heeft Adecs een afwegingsmodel gemaakt waarin op basis van ruimte, bouwprogramma en financiŽn

Lees verder
Nieuw laboratorium BPRC (Rijswijk)
werkveld: gebouw(her)indeling

Het Biomedical Primate Research Center (BPRC) was toe aan een nieuw laboratorium waarin een complex Programma van Eisen verwerkt moest worden.

Lees verder
Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)
werkveld: ruimtelijke herindeling

Haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van een go / no-go besluit over een regionaal bedrijventerrein ten zuiden van de bebouwde kom van Almelo.

Lees verder
Monitor IVZ (provincie Zuid-Holland)
werkveld: monitoring

Realisatie van een systeem waarmee de doorvoering en voortgang van het provinciaal beleid uit de Ruimtelijke structuurvisie bewaakt kan worden.

Lees verder
Groen met Rood en Blauw (Haarlemmermeer)
werkveld: ruimtelijke herindeling

Haalbaarheidsstudie met als kernvraag: hoe kunnen gewenste "rode" ontwikkelingen gewenste "groene" ontwikkelingen mogelijk maken.

Lees verder
Kwintsheul Bovenpolder
werkveld: planeconomie

FinanciŽle optimalisatie van ontwikkelingsvarianten van het gebied Kwintsheul Bovenpolder, ťťn van de deelgebieden van de Westlandse zoom.

Lees verder
BLVC De Bongerd (Amsterdam)
werkveld: logistiek draaiboek

Realisatie van een BLVC-uitvoeringsplan voor een project in Amsterdam, waarmee de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de uitvoering van dat project gewaarborgd wordt.

Lees verder
Bedrijventerrein Buitenvaart II (Hoogeveen)
werkveld: locatiekeuze

Locatiekeuze voor het tweede deel van een nieuw bedrijventerrein tussen Hoogeveen en het dorp Hollandscheveld.

Lees verder
Masterplan Schieoevers (gemeente Delft)
werkveld: stedelijke herstructurering

Toepassing van Adecs Doeloptimalisatie bij de totstandkoming van een ontwikkelingsvisie voor het huidige bedrijventerrein Schieoevers in Delft.

Lees verder
Stationsgebied Hoogeveen
werkveld: planeconomie

Grondexploitatiemodel voor een financieel haalbaar plan voor het stationsgebied Hoogeveen.

Lees verder
Urban Decision Room Waalhaven Oost
werkveld: stedelijke herstructurering

Een Advanced Decision Room PLUS waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van de Waalhaven Oost in Stadshavens Rotterdam kunnen worden afgetast.

Lees verder
3 x planbegroting
werkveld: planeconomie

Drie toepassingen van het instrument waarmee de effecten van duurzame maatregelen inzichtelijk worden gemaakt.

Lees verder
Ruimte voor duurzame economie rond Harlingen
werkveld: ruimtelijke herindeling

Komen tot concrete afspraken tussen milieuorganisaties en het bedrijfsleven over de toekomstige ontwikkelingen van Harlingen-Zeehaven

Lees verder
Herstructurering Nieuw Crooswijk (Rotterdam)
werkveld: stedelijke herstructurering

Ondersteuning bij de opstelling van een samenwerkingsovereenkomst, een structuurvisie en een masterplan voor de woonwijk Nieuw Crooswijk.

Lees verder
ADR+ Schieoevers
werkveld: stedelijke herstructurering

Een Advanced Decision Room PLUS waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijventerrein Schieoevers kunnen worden afgetast.

Lees verder
 
design Yuna.nl