Home Projecten BLVC De Bongerd (Amsterdam)

BLVC De Bongerd (Amsterdam)

Achtergrond
In 2001 heeft de gemeente Amsterdam vastgelegd dat projecten waarvan de uitvoering ingrijpende gevolgen heeft voor de omgeving een BLVC-uitvoeringsplan moeten opstellen. Een BLVC-uitvoeringsplan heeft als doel om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de uitvoering van een project in de openbare ruimte te waarborgen.

Het woningbouwproject De Bongerd wordt gerealiseerd op het voormalige volkstuinencomplex De Bongerd en het industrieterrein Zijkanaal I in Amsterdam Noord. In vijf deelgebieden worden tussen nu en 2013 circa 1.400 woningen gerealiseerd. De woningen in deelgebied 1 worden al gebouwd. Doordat de deelgebieden gefaseerd worden opgeleverd, wordt er tijdens de uitvoering al gewoond in het plangebied. De combinatie van bewoners en werk in uitvoering vraagt om duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen.

Bij de uitvoering van het plan zijn de volgende partijen betrokken:

  • BAM
  • ODB (Ontwikkelingscombinatie De Bongerd)
  • SDAN (Stadsdeel Amsterdam Noord)

Rol van Adecs

  • Het met behulp van kaartmateriaal en toelichtende teksten helder inzicht geven in de gevolgen van de bouwwerkzaamheden voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied.
  • Het bij de betrokken partijen inventariseren van uitvoeringswerkzaamheden en afspraken
  • Het zichtbaar maken van knelpunten en ervoor zorgen dat oplossingen in samenspraak met betrokkenen tot stand komen.

Resultaten
Op basis van de gesprekken met de betrokken partijen is zowel een uitvoeringsplan op hoofdlijnen voor de totale ontwikkelingsperiode als een gedetailleerd plan voor de komende twee jaar opgesteld.

Het gegeven inzicht heeft geleid tot een wijziging in de oorspronkelijke fasering ten gunste van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied.

 
design Yuna.nl