Home Projecten Nieuw laboratorium BPRC (Rijswijk)

Nieuw laboratorium BPRC (Rijswijk)

In het kader van een verzelfstandigingsproces is BPRC bezig met de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouw. Deze nieuwbouw betreft o.a. de specifieke laboratorium- en kantoorfaciliteiten.

Om tot een optimale inpassing van het Programma van Eisen (PVE) te komen heeft Adecs een optimalisatiemodel gebouwd waarmee de benodigde laboratoriumvoorzieningen zowel in omvang als type kunnen worden vastgesteld. Hierbij is het accent gelegd op de optimale benutting van sharing-mogelijkheden van deze voorzieningen. Bij de vaststelling van de voorzieningen is rekening gehouden met de afstemming van werkprocessen, bedrijfstijden, etc.

In het model kan worden geoptimaliseerd naar bezettingsgraad, kosten en aantallen laboratoriummodules.

Met behulp van het model hebben gebruikers inzicht gekregen in het aantal laboratoriummodules met bijbehorende voorzieningen dat nodig is voor een goed functionerende organisatie. Dit heeft bijgedragen tot een breed draagvlak voor de uiteindelijke oplossing.

 
design Yuna.nl