Home Producten

Onze producten

Tekenen & Rekenen

Tekenen & Rekenen is een uitermate geschikt instrument voor de snelle totstandkoming van een onderbouwd stedenbouwkundig plan.

Lees verder
Vindecs

Een visueel ďvindĒ-systeem voor het organiseren, inzichtelijk en toegankelijk maken van grote hoeveelheden tekeningen en plattegronden van een gebouw.

Lees verder
Verhuisoptimalisatie

Met Adecs Verhuisoptimalisatie is het mogelijk om de overlast van interne verhuizingen voor organisaties te minimaliseren.

Lees verder
Gebouwoptimalisatie

Met Adecs Gebouwoptimalisatie worden programma's van eisen geoptimaliseerd en vertaald in uitvoerbare vlekken- en indelingsplannen.

Lees verder
Logistiek Draaiboek

Adecs levert een systematiek waarmee complexe materiŽle- en gegevensstromen in beeld worden gebracht, knelpunten zichtbaar worden gemaakt en uitvoeringsmaatregelen kunnen worden geoptimaliseerd.

Lees verder
Cursus Urban Decision Room

Adecs heeft in opdracht van het Center for Goal Optimization een workshop Urban Decision Room ontwikkeld.

Lees verder
Locatiekeuzemodel

Een Locatiekeuzemodel ondersteunt de besluitvorming over nieuw te plaatsen activiteiten in een gebied.

Lees verder
Product voor Integrale Gebiedsontwikkeling (PINGO)

Voor gebiedsontwikkeling biedt dit product ondersteuning en begeleiding van het besluitvormingsproces.

Lees verder
Kavelmix

Adecs Kavelmix is een optimalisatiemodel voor de maximalisatie van de grondopbrengst bij verkavelingsplannen

Lees verder
Stedenbouwkundige Optimalisatie (SORGT)

Met het instrument voor Stedenbouwkundige Optimalisatie van Ruimte, Geld en Tijd worden ruimtegebruik, tijd en geld tegen elkaar afgewogen en gecombineerd tot optimale plannen.

Lees verder
Advanced Decision Room

De Advanced Decision Room is de plek waar deelnemers inzicht krijgen in, en werken aan de optimale oplossing van een gezamenlijk probleem.

Lees verder
Advanced Decision Room PLUS (ADR+)

De Advanced Decision Room Plus (ADR+) is een speciale uitvoering van de Advanced Decision Room waarbij een computernetwerk de individuele deelnemers in de gelegenheid stelt zelf "achter de knoppen te zitten".

Lees verder
Doelenboek

Een door alle deelnemende partijen geaccepteerd groeidocument met alle uitgangspunten voor de verdere planontwikkeling.

Lees verder
Monitoringssysteem

Een Monitoringssyteem van Adecs is een custom-made monitoringssysteem met op maat gemaakte uitvoergegevens en een gebruikersvriendelijke interface.

Lees verder
Adecs Scan duurzame ontwikkelingen

Een instrument waarmee financiŽle gevolgen van duurzame maatregelen in stedenbouwkundige plannen in een planbegroting in beeld kunnen worden gebracht.

Lees verder
Risk-scan bouwprojecten - gemeente begroting

Hiermee worden de toekomstige financiŽle gevolgen van stedelijke vernieuwings- en herstructureringsprojecten van een gemeente inzichtelijk gemaakt tot op het niveau van de gemeentebegroting.

Lees verder
 
design Yuna.nl