Home Producten Cursus Urban Decision Room

Cursus Urban Decision Room

Adecs heeft in opdracht van het Center for Goal Optimization (www.centergo.nl) een workshop Urban Decision Room ontwikkeld.

In de complexe wereld van de ruimtelijke ordening met zijn vele verschillende belangen, wensen en randvoorwaarden, is het vaak moeilijk om met elkaar tot overeenstemming te komen. In een UDR verkennen deelnemers met elkaar aan de hand van beschikbare middelen zoals geld, ruimte en tijd wat de mogelijkheden zijn. Iedere deelnemer legt zijn eigen wensen op tafel en ziet daar direct te effecten van, maar iedere deelnemer ziet ook direct de effecten van wat andere deelnemers inbrengen.

Met een UDR heeft u de mogelijkheden in handen om in de loop van een planproces snel tot een voor alle partijen maximaal haalbaar resultaat te komen. Daarbij blijft zichtbaar hoe uw inbreng vertaald is in het plan en hoe de inbreng van andere partijen zich daarmee verhoudt.

Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u de folder Urban Decion Room graag per post ontvangen neem dan contact op met Adecs.

 
design Yuna.nl