Home Adecs nu

Adecs nu

Adecs bv (Advanced Decision Systems) is ruim 25 jaar geleden opgericht (lees hierover meer bij "Historie"). Adecs adviseert overheid, bedrijven en instellingen bij besluitvorming over complexe ruimtelijke, economische en logistieke problemen. Daarbij maakt zij gebruik van een speciale methode: Adecs Doeloptimalisatie (zie hierover verder bij "Wat doen we").

Adecs brengt haar kennis en vaardigheden binnen allerlei werkvelden in praktijk. Daarnaast is zij verbonden aan het Center for Goal Optimization. Hierin dragen zowel Adecs (processen en toepassingen) als de Sectie Design and Decision Systems van de faculteit Bouwkunde TU Delft (innovatie en wetenschappelijke verdieping) bij aan het uitdragen van expertise op het gebied van de integrale besluitvorming in de meest brede zin.

Website
Met deze website willen wij een beeld scheppen van ons bedrijf: onze werkzaamheden, onze drijfveer, onze producten, onze medewerkers, etc. De projecten die op de site worden toegelicht zijn een selectie uit het totaal aan projecten dat in de loop der jaren is uitgevoerd.

Kantoor Adecs - Kanaalweg 1Urban Decision Room
 
 
design Yuna.nl